BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Ingen personlige oplysninger der registreres på SPAcenteret.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos SPAcenteret.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Der er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos SPAcenteret på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos SPAcenteret, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra SPAcenteret. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

 

 

Underretning om indsamling af personoplysninger

OPLYSNING OM SPACENTERET APS BEHANDLING AF KUNDERS PERSONOPLYSNINGER

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Spacenteret ApS er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget eller indhentet om vores kunder.

               Spacenteret ApS

            Skovhavevej 18

            Agtrup

            6091 Bjert
            CVR-nr.: 28 70 76 49
            Tlf.nr.: + 45 76 30 15 85
            e-mail: mark@spacenteret.dk

              

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål:

 • Fastsættelse af aftale
 • Levering af varer og ydelser
 • Løbende servicering i fx chat-forum

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som vores kunde (den registrerede) er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for
  indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om, at Behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde. Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet heri, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Vi behandler følgende kategorier af registrerede:

 • Kunder

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:
Kunden er selv ansvarlig for, at oplysningerne der er fremsendt, er korrekte og relevante.

Kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, artikel 6
  • Blandt andet Navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger osv.
  • Hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt eventuelle informationer om udlevering. Hvis varen skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen.

Vi videregiver eller overlader personoplysningerne til følgende kategorier af modtagere:

Der overlades kun personoplysninger til relevante samarbejdspartnere.

 • Leverandører
 • Fragt- og speditionsfirmaer
 • Offentlige myndigheder

Personoplysningerne er indhentet fra dig som kunde.

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet, hvortil de er indsamlet. Personoplysningerne vil herefter blive slettet.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 har kunden en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne.

 • Ret til at få indsigt i oplysningerne.
 • Ret til berigtigelse af oplysningerne.
 • Ret til at få slettet oplysningerne.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af oplysningerne. 
 • Ret til indsigelse mod behandling af personoplysningerne.
 • Ret til at modtage personoplysningerne.

Er der givet samtykke til behandlingen af personoplysninger, kan kunden på ethvert tidspunkt trække samtykket tilbage. De pågældende personoplysninger vil ikke længere blive behandlet af os, medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag.

Klageadgang

Der kan indgives klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysningerne. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Er der spørgsmål om Spacenteret ApS’ behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte

Mark Anders Houmann på mark@spacenteret.dk.

Med venlig hilsen

Spacenteret ApS